What language do you prefer?

Close

Ontvang elke weeksdag jou padkos in die bed via WhatsApp.

Klik hier
| Terug

FOMO (The fear of missing out)

Hoekom is ons so bang om uit te mis?

Baie kere sien ons nie kans om uit te mis nie juis omdat ons wil goed lyk voor ons vriende. Ons wil deel wees van die stories, ons wil op die populêre kinders se instagram posts ‘n verskyning maak, of dalk is dit die aansien van die mense in die ‘in-groepie’ wat ons smag. Soms smag ons net so baie daarna om raak gesien te word en om nie uitgelaat te word nie dat ons voel ons moet by alle geleenthede wees en doen watookal nodig is om hoë aansien te kry.

Nie alles waarop ons ‘uitmis’ is goed nie

Die Bybel vertel ʼn verhaal van twee mense in ʼn tuin wat God gemaak het (Jy kan die storie lees in Genesis 3). Adam en Eva het ʼn rustige lewe gelei in die tuin toe ʼn slang vir hulle sê dat hulle uitmis op so baie omdat hulle nie van die vrug geëet het wat God hulle verbied het om te eet nie. Dis hierdie vrees wat beide Adam en Eva op die ou einde lei om hulle rûe teen God te draai, en vir daardie rede het hulle werklik uitgemis op die lewe wat God vir hulle in gedagte gehad het.

Dié vrees lê dieper

Om te wil deel wees van ʼn groep en om te behoort is definitief nie slegte dinge om te wil hê nie. Maar die vrees om uit te mis spreek eintlik iets aan wat ons nie noodwendig raaksien nie. Dit is ons hope om aanvaar te word. Tog kom ons baie kere nie agter dat aanvaarding juis alreeds plaasgevind het deur Jesus nie. God het gekyk na die wêreld en wou iets beter hê – iets wat Hom weer naby aan die mens sou bring. Romeine 12:1-2 gee ons ʼn prentjie van ʼn lewe wat die aanvaarding verstaan:

“(1) Ek wil nou ’n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan Hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. ’n Lewe wat voltyds afgesonder is vir Hom is presies waaroor godsdiens gaan. (2) Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.”

Lewende offer vir God:

Om ʼn lewende offer te wees beteken dan om jou lewe so te lewe dat jy verstaan hoe lief God jou het en hoe jy aanvaar word sonder dat jy hoef te lyk soos ander. Dit is ʼn lewe wat sê: ‘My lewe leef ek om God beter te leer ken – en daarom is ek nooit besig om uit te mis as ek God kan kies nie’. Jy hoef nie te vrees dat jy gaan uitmis nie, want jy is reeds aanvaar. As ons vrees om uit te mis, mis ons eintlik uit op ʼn groter storie.