What language do you prefer?

Close

Ontvang elke weeksdag jou padkos in die bed via WhatsApp.

Klik hier
| Terug

Liefde vir jou naaste

Matteus 22:37-39 Jesus antwoord hom: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod.En die tweede wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

Ons almal ken die gevoel om geïrriteerd te raak met ons ouers se vrae, ons broer of suster wat jou geen privaatheid gee nie of die juffrou wat heeldag kerm oor jou wiskunde punte. Jy het ook vyande by die skool en doen moeite om uit hulle pad te bly.

Orals op ons pad kry ons moeilike mense wat ons irriteer of kwaad en hartseer maak. Dan wil ons iets aan hulle terug doen sodat hulle kan voel hoe dit voel om verneder te word en selfs seer te kry. Die teks leer ons dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself. Dit beteken ook om hulle te behandel soos ons graag behandel wil word.

Wanneer ons moeilike mense leer liefkry, begin ons optree soos Jesus toe Hy die siekes genees het en almal met dieselfde liefde hanteer het al het hulle Hom gespot en al het hulle Hom sleg gesê. Hy het nooit geoordeel nie, nooit mense dieselfde hanteer as wat hulle Hom hanteer het nie. Vyand en vriend is dieselfde liefde gegee.

Kom ons leer uit Jesus se voorbeeld.

Gebed: Jesus, U ken my hart en sien dat ek ook moeilike mense in my lewe het. Maak my kalm wanneer ek met hulle praat en leer my die geduld, sodat ek hulle kan liefhê soos wat U van my verwag. Amen.

Uitdaging: Probeer vandag om die moeilike mense rondom jou te hanteer soos jy graag hanteer wil word.