What language do you prefer?

Close

Ontvang elke weeksdag jou padkos in die bed via WhatsApp.

Klik hier
| Terug

God draai ons koppe van ‘Weg’ na ‘Reg’

“Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuutmaak. Laat Hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat Hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan Hom moet oorgee. Romeine 12:2

Elke keer as daar iets in die mode kom, het almal dit! As jou vriende iets het wat jy nie het nie, wil jy dit ook hê. Dan gaan dit na ‘n tyd uit die mode en iets nuuts trek weer almal se aandag.

Ons kan baie vinnig ons leefstyl verander net omdat ons wil inpas by ‘n sekere groep vriende, of om net aanvaar te word deur sekere mense. Soms weet ons nie wie ons is nie, en probeer by groepe inskakel om onsself te ontdek. Soms weet ons nie wat is die regte besluite nie, en leer dan by mense wat hulle beskou as “regte” besluite.

Dink maar aan Saggeus, die hooftollenaar en ‘n baie ryk man – hy het net gefokus op geld en niks anders nie. Totdat Jesus vir hom sê dat hy by Saggeus wil gaan eet. Saggeus het op daardie oomblik besef wat ware liefde en omgee is, en wat werklik goed en volmaak is. Saggeus was so gemotiveerd deur Jesus, dat hy vir die mense van wie hy gesteel het dubbeld teruggegee het.

Die Here sê vir ons in die Skrif dat ons nie ons leefstyl by die wêreld moet aanpas nie, maar dat ons eerder op God gefokus moet wees, sodat Hy ons gedagtes kan nuut maak. Dan sal jy kan onderskei wat reg en verkeerd in God se oë is. En dit is God se plan vir my en jou:  Om op Hom gefokus te wees en ons leefstyl by Sy waardes aan te pas, want Hy weet wat goed is vir my en jou.

Gebed: Here, maak my gedagtes nuut dat ek tussen die goeie en die slegte kan onderskei en dat ek op die regte pad sal bly. Amen!

Uitdaging: Kyk bietjie weer as daar iets nuuts in die mode kom, en vra jouself af of die Here ook dink dis nodig dat jy dit moet aanskaf.