What language do you prefer?

Close

Ontvang elke weeksdag jou padkos in die bed via WhatsApp.

Klik hier

Hierdie is wat ons glo…

Ons glo in God

Ons glo dat God, nog voor ons pa en ma ‘n gedagte van ons gehad het, ons al in Sy groter prentjie gesien het.

Ons glo dat God alles gemaak het, ván al die groot sterrestelsels wat ons nog nie eers alles ontdek het nie, tot by die kleinste ou wurmpie en ons weet dit is God wat vir hulle sorg. Hy hou die son en die maan en die aarde in sy hand en sorg dat die reën val – op sy tyd.

Ons glo in God se liefde – anders was ons nie meer hier nie. Dit is net ‘n verskriklike groot hoop liefde wat toelaat dat God ons nog nie soos miere doodgedruk het nie. En die grootste voorbeeld van die liefde van God? God stuur sy Seun om vir ons sondes aan ‘n houtkruis te kom sterf!

Ons verstaan nie alles van God nie, maar juis daarom bly Hy God.

Ons glo in Jesus Christus

Ons glo dat Jesus Christus God se seun is, maar meer nog. Op ‘n manier glo ons dat Jesus ook God is.

Ons glo dat Josef en Maria nie voor die huwelik intiem was nie.

Ons glo dat Jesus voor die tempel in die stof gesit en speel het en gehoor het hoe warra warra die mense oor God en sy dinge. Ons sien hoe die verbasing oor die kerkmense se gesigte kom as hulle die jong seuntjies oor sy Pa hoor praat. Ons kan sien hoe hulle warm onder die kraag word.

Ons glo dat Jesus amper 2000 jaar gelede hier op aarde gewandel het en sy twaalf dissipels touwys gemaak het. Ons glo dat Jesus al die wonderwerke gedoen het, selfs die klomp mense wat Hy kos gegee het met ‘n paar vissies en brode. Ons glo ook dat daar baie oor was.

EN die grootste vir ons: Ons glo dat Christus vir al ons sondes aan die kruis gesterf het. Sy bloed het al ons skuldbriefies aan die kruis uitgevee en juis daarom hoef ons nie ‘n hoop skuldbagasie saam met ons rond te sleep nie. Weens Jesus is ons vry!

Ons glo dat Jesus opgestaan het uit die donkere doderyk en die bose ‘n bloedneus gegee het.

Ons glo dat Jesus lewendig opgevaar het na die hemel en onder andere ook aan God se regterkant sit.

Ja! Vir seker!

Ons glo in die Heilige Gees

Ons glo dat God ‘n stukkie van sy Gees in ons losgelaat het.

Ons glo dat die Heilige Gees ons lei. Hy is ‘n Leier, ‘n Vriend, ‘n Onderwyser en ‘n Vertrooster.

Ons glo dat die Heilige Gees saggies “praat” en dat ons sensitief moet wees om Hom te “hoor.” Praat en hoor is in aanhalingstekens, want ons het die Gees nog nooit in ‘n hoorbare stem hoor praat nie. Sommige het al, maar ons word op ‘n manier êrens hier in ons gedagtes (as ons dit regkry om vir ‘n slaggie af te “gear” en stil te sit!) gelei om te weet wat reg en wat verkeerd is.

Ons glo in genade

Ons glo in genade wat verniet te koop is. As dit nie vir God se groot genadige hand was nie, het ons mense nie ‘n kans gehad om by die hemel in te stap nie. God loop oor van genade. God kan nie ophou om die mens oor en oor verniet te seën nie.

Ons glo in engele

Ons glo dat hier kort bo ons kop, engele is. Ons glo dat hulle op ‘n wonderbaarlike manier help om ons te beskerm. Ons glo ons gaan eendag bo in die hemel sit en na die DVD van ons lewe kyk en ons mond gaan oophang as ons sien hoeveel keer ons nie oor die afgrond sou stort as dit nie was vir God se engele oral om ons nie.

Ons glo in die Woord van God

Ons glo dat God in mense gewerk het om sy woorde oor jare oor te dra en dat dit later in een boek, die Bybel, saamgevat is.

Ons glo regtig dat God se Woord ons lamp en lig is vir elke tree wat ons daar buite moet gee. Sonder die Woord van God in ons lewe, is ons soos ‘n afkop hoender. Dan het ons geen idee hoe om die lewe te speel nie.

Ons glo dat God se Woord vir elke mens elke dag leiding kan gee, nooit oudtyds of op sal raak nie. God se Woord is dinamies en ons het ongelooflike respek daarvoor.

Ons glo in gebed

Ons kan nie anders as om in gebed te glo nie. Ons weet nie hoe dit werk nie, maar God hoor elke gebed wat van sy kinders af opgaan. Maar Hy hoor nie net nie, Hy doen ook. God verhoor vandag nog gebede.

Ons glo dat gebed ‘n gesprek is met die Almagtige God en dat ‘n mens op heilige grond beweeg. Dit is ‘n tweegesprek, waar een nie die gesprek moet oordonder nie.

Ons glo in ons eie wil

Ons glo tot ‘n mate dat God vir ons ons eie wil gegee het. Ons glo nie dat ons ‘n rathefboom in God se hand is en dat God ons in eerste sit en daar hou totdat Hy dink dit is tyd vir oorsit na tweede nie. Nee, ons besluit met ons eie wil.

Ons glo dat ons eie wil soms wegbeur van God af en ons sonde doen. Wanneer dit gebeur, en dit is meer gereeld as soms, dan gryp ons terug na punt 3: Ons glo in Jesus Christus!

Ons glo in die “vriende van Jesus” groep

Ons glo in die “vriende van Jesus” groep. Ons glo dat ons ‘n hoop (Golgota) bloedbroers en -susters gekry het toe ons weer gebore is in God se familie.

Ons glo vas dat ons daar moet wees vir mekaar om mekaar te ondersteun in moeilike tye, om saam met mekaar te lag en te kuier, maar ook die vrymoedigheid moet hê om mekaar so nou en dan oor die vingers te tik. Ons het dit verseker nodig.

Ons glo in die kerk

Eintlik jok ons effe hier, want ons glo nie heeltemal in die kerk soos ons haar vandag sien nie. Ons glo eerder in ‘n kerk wat alleenlik opgemaak word deur mense en nie geboue nie. Die gebou, met of sonder ‘n kruis, met of sonder ‘n orrel, met of sonder ‘n kansel is maar net die “hub” waar die kinders van God bymekaarkom om God te aanbid, mekaar te help/ondersteun/onderrig en van daar weer aangespoor word om ‘n verskil in die lewe te gaan maak.

Ons glo dat die kerk die geskenk van God aan die mense in die “gutters” van die wêreld is.

Ons glo in ons roeping

Omdat ons op ‘n manier begryp wat God vir ons gedoen het, ómdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, ómdat ‘n stukkie van God se Gees in ons woon, kan ons nie anders as om iets te begin doen nie.

Ons glo dat God ons hier geroep het. Ons hoef nie alles te verkoop en in ‘n diepe donker oerwoud onder ‘n boom uit ‘n ou groen kombi sondagskool te gee nie.

Ons glo dat God ons ‘n klomp gawes gegee het om by die huis, by die werk, tussen ons vriende en teenoor die vreemdeling wat so nou en dan oor ons pad gestrompel kom, ‘n verskil te maak.

Ons glo ons gaan eendag hemel toe.

Ons glo ons gaan eendag hemel toe, nie omdat ons goeie dade gedoen het nie, maar net omdat Jesus vir ons die hekke van die hemel oopgesterf het!